Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява на интернет страницата си анкета за избор на символи, които да бъдат използвани за националния домейн на кирилица, съобщиха от ведомството.

Името трябва да се състои от минимум две букви, поне една от които е визуално различна от латинските, както и да е различно от съществуващи до момента означения на други държави или територии.

Символите да бъдат смислово и еднозначно асоциирани с името на държавата ни - са трите изисквания, посочени в съобщението.

Предложения се очакват до 31 декември 2009 година.

Двама от участниците в допитването, които са предоставили валиден адрес и име, ще получат награда от МТИТС - лични електронни подписи. Сертификатите ще бъдат връчени от министър Александър Цветков в началото на 2010 година.

Във връзка с откриване на ускорената процедура за регистриране на интернет имена за държавите, които използват азбуки, различни от латиницата, МТИТС планира да организира в началото на 2010 година и кръгла маса по въпросите на новите имена на домейни на държавите.