Като възложител АПИ имат ангажимента да контролират изпълнението на договорите си с "Автомагистрали" АД по отношение на дейности, извършени от дружеството. В това увери председателят на АПИ Георги Терзийски в отговор на журналистически въпрос.

АПИ не са установили и не установяват нарушение на техния договор с "Автомагистрали", сключен в условията на Закона за обществените поръчки.

Депутатите приеха единодушно предложението на БСП за одит на "Автомагистрали"

Депутатите приеха единодушно предложението на БСП за одит на "Автомагистрали"

Очаква се Сметната палата да започне проверка

Припомняме, през декември месец от БСП поискаха да се направи одит на дружеството "Автомагистрали" и как то изпълнява договори за над 4 мрлд. лв.

Социалистите питаха спазен ли е Законът за обществените поръчки и дали са защитени обществените интереси при сключването на договори с подизпълнители от страна на "Автомагистрали" ЕАД.

Депутатите единодушно приеха Сметната палата да извърши проверка на дружеството.