Депутатите приеха единодушно предложението на БСП за възлагането на одит на "Автомагистрали" ЕАД. Очаква се Сметната палата да стартира проверката, съобщават от пресцентъра на левицата. 

Дружеството "Автомагистрали" ЕАД ще бъде проверявано как изпълнява договори за близо 4 млрд. лева. 

Преди дни от левицата поискаха ревизията, която да покаже спазен ли е Законът за обществените поръчки и дали са защитени обществените интереси при сключването на договори с подизпълнители от страна на "Автомагистрали" ЕАД.

БСП иска одит на „Автомагистрали“, за да е ясно къде са отишли  4.5 млрд. лева

БСП иска одит на „Автомагистрали“, за да е ясно къде са отишли 4.5 млрд. лева

Димитър Данчев: Оказа се, че дружеството разполага с 3 багера и 40 строителни работници

Повод за предложението на депутатите от БСП стана отказът дружеството да внесе яснота по редица въпроси.

От парламентарната трибуна депутатът от БСП Румен Гечев подчерта, че проектите, изпълнявани от "Автомагистрали" ЕАД са една от гордостите на управляващото мнозинство, но около тях витаят множество неясноти.

Гечев постави част от неосветлените въпроси, като: Спазени ли са изискванията при избора на "Автомагистрали" ЕАД за изпълнител? Има ли дружеството необходимия капацитет - технически и човешки ресурси? Как дружеството изпълнява поетите задължения и ползва ли подизпълнители? Какво обосновава посочения от министъра на регионалното развитие и благоустройството внушителен брой на договори с партньори-контрагенти, в т.ч. рамкови споразумения?

"Автомагистрали" ЕАД не се притеснява от одит на Сметната палата

"Автомагистрали" ЕАД не се притеснява от одит на Сметната палата

Компанията уверява, че най-важният обект за тях е довършването на автомагистрала "Хемус"