България подава към НАТО статистически невярна информация по отношение на разходите за отбрана, констатират от Атлантическия съвет.

От организацията отбелязват, че безсмислено и вредно наливането на пари в стара съветска техника, но не по-малко важно е какви са реалните разходи и как се отчитат. Експертите цитират Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., според който средствата за ремонта на самолетите СУ-25 не са изразходвани.

"Ако парите за ремонта на самолетите СУ-25 не са изразходвани и са върнати у нас, тогава поради каква причина те са осчетоводени като направени капиталови разходи за 2018 г. в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.? По този начин данните за капиталовите разходи като процент от общите разходи за отбрана за годината не са верни! За 2018 г. са отчетени 331.77 млн. лв., или 21.49% от общите разходи на Министерството на отбраната." - подчертават от АСБ.

Атлантиците допълват, че по този показател България формално се нарежда сред отличниците в НАТО, като поставената цел от Алианса е за 20%.

"Така че за пореден път излиза, че подаваме статистически невярна информация към НАТО. И ще последват корекции в отчетите на Алианса. Което не говори добре за България. Освен това, у нас под капиталови разходи днес некоректно се включват и средствата за ремонта на старата руска техника. Не това е обаче разбирането на нашите съюзници! В Уелс НАТО си постави за цел 20% от бюджетите за отбрана на съюзниците да се изразходват за придобиване на ново основно въоръжение и техника. А не за ремонти, още по-малко на стара руска техника." - напомнят от АСБ.

На 9 май 2019 г. Комисията по отбрана в Народното събрание прие проекта на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.

"Пита се, след като парите за СУ-25 не са преведени, не е ли необходимо да се коригират данните за капиталовите разходи, преди да бъде гласуван докладът в пленарна зала? Или в Министерството на отбраната и в Народното събрание съществува убеденост, че в крайна сметка отпуснатите през 2018 г. пари за ремонта на СУ-25 със сигурност ще бъдат изразходвани тази година?" - питат от Атлантическия съвет.