Налице е опасно изоставане в превъоръжаването на армията ни, вече 15-а година българските правителства не изпълняват ангажиментите, поети от България като членка на НАТО, алармират военните експерти от Атлантическия съвет на България.

"През 2010 г. правителството "Борисов 1" оряза военния бюджет с 37 %, вследствие на което започна кадрови срив в Българската армия, който не е преустановен до днес." - констатират от АСБ.

От организацията предлагат пакет от 10 незабавни мерки за прекратяване на деградацията и постигане на необходимата боеспособност на въоръжените ни сили.

Експертите призовават, ако е необходимо, българската държава да изтегли дългосрочен нисколихвен кредит за превъоръжаването на армията, което не търпи отлагане, както и да се гарантира със закон, че средствата ще бъдат изразходвани само за тази цел.

Друга належаща мярка е пресичането на политизацията в армията. "Да бъде въведено правилото, валидно в напредналите демократични държави, а именно офицерът да има право да участва в избори за политическа длъжност само след изтичане на определен срок, например пет години, след уволнението си от активна военна служба." - посочват от организацията.

Атлантиците настояват също държавата чрез МВР и ДАНС да вземе незабавни мерки за прекратяване на незаконната дейност на обучаваните от руски инструктори паравоенни формирования, представляващи риск за националната сигурност.

От АСБ подчертават, че паравоенните групи извършват "антибългарска дейност, горят знамена на НАТО и на ЕС и се изживяват като войници на Руската федерация и на путинския панславянски православен евразийски проект".

Пълният текст на позицията на Атлантическия съвет:

Допуснато е опасно изоставане в процеса на превъоръжаване на Българската армия. Страната ни трайно се закотви на дъното в сравнение с останалите държави от инициативата от Букурещ (В-9). Трето правителство с премиер г-н Бойко Борисов не изпълнява приети закони, свои решения и политически обещания, както и предвидени мерки в Закона за бюджета, и до момента не е стартирало превъоръжаването на Българската армия.

През периода 1999-2004 г. бяха приети и изпълнени План 2004 и Плана на действие за членство, което доведе до приемане на България в НАТО, но структурните реформи и съкращения не бяха последвани от необходимото превъоръжаване.

Вече 15-та година от членството в НАТО, българските правителства не спазват духа и буквата на чл. 3 ("страните членки, поотделно и съвместно, като развиват непрекъснато и ефективно собствените си възможности и си оказват взаимна помощ, ще поддържат и развиват своите индивидуални и колективни способности да се противопоставят на въоръжено нападение") от Вашингтонския договор, както и на чл. 8 (страните членки не са и няма да сключват международни споразумения, които противоречат на този договор), като се опитват да заблудят съюзниците от Алианса и българската общественост, че страната ни ще разчита на безрезервна подкрепа единствено въз основа на чл. 5.

НАТО остава основен стълб за противодействие на агресивни действия спрямо България. Европейската отбрана е от изключително значение за развитие на отбранителните ни способности, но не е и в обозримо бъдеще не може да бъде разглеждана като гарант на националния ни суверенитет и териториална цялост.

През 2010 г. правителството "Борисов 1" оряза военния бюджет с 37 %, вследствие на което започна кадрови срив в Българската армия, който не е преустановен до днес. Непопълнените 4 500 места за професионални войници и сержанти, предимно в Сухопътните войски, са най-красноречивото доказателство за провала на тази политика.

Години наред правителства, политически лидери, военни и цивилни лица в МО изразходват неефективно или не усвояват значителен военен бюджет, без да осигуряват на българската държава нарастващ военен потенциал, обучени, мотивирани и боеготовни формирования, ускорено прилагане на стандарти на НАТО, закупуване и овладяване на оръжие, техника и боен опит от водещи съюзници.

С цел да бъде прекратена опасната професионална и морална деградация на видовете въоръжени сили, смятаме за наложително да бъдат взети следните незабавни мерки:

1. Да бъде приета десетгодишна национална програма за превъоръжаване на Българската армия.

2. Ако е необходимо, и в съответствие със собствения ни опит, българската държава да изтегли дългосрочен целеви нисколихвен кредит, който със закон да бъде изразходван единствено за реализиране на програмата за превъоръжаване.

3. В изпълнение на националната програма поетапно, комплексно и съвместно със съюзниците, с агенциите на НАТО и със заинтересовани съюзни държави да бъдат закупувани оръжейни, радиолокационни, свързочни и др. системи, оръжие и военна техника.

4. Паралелно с превъоръжаването бързо да бъде изведена старата, несъвместима и с висок риск за експлоатация при недостатъчни бойни способности техника, с цел да бъде реализирана навън и да освободи Българската армия от неефективни разходи.

5. Политическите субекти да признаят ролята на армията като държавотворен елемент и да я поставят в центъра на сектора за сигурност, като предприемат решителното й обновяване в интерес на българската нация.

6. Българската държава да определи своето място и приоритети в осъществяване на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз в светлината на Лисабонския договор. Да се подпомогне включването на български учени и военни специалисти и фирми в изследвания, разработване на нови технологии, създаване на нови оръжия и придобиване на способности в многонационални формати и съвместни дейности по механизма на постоянно структурирано сътрудничество, предвиден в договора от Лисабон.

7. Да бъде прекратена порочната практика на безкрайни поправки на ЗОВС и Устройствения правилник на МО, с които се удовлетворяват лични или групови интереси, имащи твърде малко допирни точки с повишаването на отбранителните способности на българската държава.

8. Законодателно да бъде пресечена твърде облекчената в момента политизация на офицерския състав. Да бъде въведено правилото, валидно в напредналите демократични държави, а именно офицерът да има право да участва в избори за политическа длъжност само след изтичане на определен срок, например пет години, след уволнението си от активна военна служба.

9. Незабавно да бъде прекратена незаконната, неморална и деморализираща практика кадрови (действащи) висши и старши офицери от МО и Българската армия едновременно да получават и заплата, и пенсия.

10. Чрез МВР и ДАНС българската държава да вземе решителни и незабавни мерки за прекратяване на незаконната и опасна за националната сигурност дейност на паравоенни формирования, които се кичат с имената на национални герои, обучават младежи и девойки да боравят с оръжие, използват руски хибридни инструктори за антибългарска дейност, горят знамена на НАТО и на ЕС и се изживяват като войници на Руската федерация и на путинския панславянски православен евразийски проект.