Българинът доплаща най-много за здравеопазване в Европа. През 2019 г. доплащането на здравеопазване у нас е 46,6%, което е близо три пъти повече от това в ЕС (15,8 %), съобщи БГНЕС.

Общите разходи за здравеопазване като процент от БВП у нас също са по-ниски от средните за Евросъюза. Ние сме отделили 8,1%, докато в Европа този процент почти достига 10.

Основни причини за влошения здравен статус на българина са кръвно налягане, хранителният режим, тютюнопушенето и високият индекс на телесна маса. Равнищата на тютюнопушенето и консумацията на алкохол остават значително над средните за ЕС. Разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35 %) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21 %, след Хърватия), докато 30 % от 15-годишните момичета —най-високото равнище в ЕС —са редовни пушачи.

Опашката от COVID-19 удря и психичното здраве на хората

Опашката от COVID-19 удря и психичното здраве на хората

Доц. Хинков: Срещу климатичните промени няма ваксина

Една от най-опасните тенденции остава възрастовата структура на медицинските специалисти, която се определя като "неблагоприятна". Увеличаването на средната възраст увеличава риска от дефицит на кадри поради пенсиониране, се казва в документа. Една от препоръките към страната ни е "да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано регионално разпределение на здравните работници, което да отговаря на потребностите на населението.

Най-големият проблем за функционирането не само на здравната система, но и на останалите жизненоважни системи като образование, социално осигуряване и подпомагане, публични финанси е демографската криза - застаряване на населението, намалена раждаемост и др.