България изпрати в ЕК заявления за вписване на киселото мляко и бялото саламурено сирене като защитени продукти. Предстои Европейската комисия да стартира процедура по проучване на документацията. Тя следва да не продължи повече от шест месеца, а когато този срок се надхвърли, Комисията писмено посочва причините за това. Чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно качествата на тези продукти.

Ще бъде постигната и единна закрила. С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба. Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани и в споразумения между ЕС и трети страни за взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения. Това подобрява конкурентостта и достъпа на български продукти до нови пазари.

600 кг сирене с изтекъл срок са открити в склад на едро в Пловдив

600 кг сирене с изтекъл срок са открити в склад на едро в Пловдив

Сиренето е било предназначено за продажба в търговската мрежа

С регистрацията на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене" ще се постигне защита и затвърждаване на добрата репутация и високото качество на тези традиционни български млечни продукти. Към момента страната ни има вписани в Европейския регистър на защитените географски указания "Горнооряховски суджук" и "Българското розово масло", както и пет храни с традиционно специфичен характер - "Филе Елена", "Луканка Панагюрска", "Роле Трапезица", "Кайсерован врат Тракия" и "Пастърма говежда". Те са вписани в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. "Странджански манов мед"/ "Манов мед от Странджа" бе първият български продукт със Защитено наименование за произход. По отношение на вината, на европейско ниво са регистрирани 54 български вина - 52 със Защитено наименование за произход и 2 със Защитено географско указание.