България отделя 2,8% от БВП или 2,4 млрд. лева за сектор "обществен ред и сигурност", което я поставя на челно място в Европейския съюз. 

В дъното на класацията сме обаче по разходи за сигурност на глава от населението - 173 евро при показател 507 евро на човек за Общността. 

Това показва анализът на Евростат за разходите на страните от ЕС за обществен ред и отбрана през 2015 г.

Секторът включва полиция, пожарна, съдилищата, затворите и т.н. 

Общо за ЕС разходите в сектора са били 258 млрд. евро или 1,8 на сто от БВП. Те са били по-големи от тези в други сектори, сред които "отдих, култура, религия" и "опазване на околната среда".

Сред страните, които са отделяли най-много средства за сигурност на човек, са Люксембург и Великобритания - съответно 899 евро и 792 евро.