България ще внесе 100 000 лева по фонд "Зелен климат". Това бе решено на заседание на Министерски съвет днес относно Зеления доверителен фонд за климата между правителството България и Международната банка. С приетото Решение се възлага на министъра на външните работи да проведе преговорите и да подпише Тристранното споразумение.

В изпълнение на Тристранното споразумение България ще предостави вноска в размер на 100 000 лева на фонд "Зелен климат" от предвидените бюджетни средствата.

Правителството гласува изпълнението на Бюджет 2021

Правителството гласува изпълнението на Бюджет 2021

Буферът е в размер 5 на сто и се заделя по преценка

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своя принос България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към повишаване на способностите за адаптация към и смекчаване на неблагоприятните последици от изменението на климата.