За Световния ден на детето - 20 ноември - Националния статистически институт публикува класация на най-разпространените имена на децата, родени през 2015 година у нас.

Според данните на статистиката се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата - 2 977 имена, отколкото на имената при момчетата - 2 560 имена.

Най-разпространеното мъжко име е Георги - 1 109 момченца са кръстени така през 2015 година.
По разпространеност следва името Александър - 1 052, а на трето място е Мартин - 876.

При момичетата, родени през 2015 г. - 847 носят името Виктория, 803 - Мария, 737 - Никол.

Най-разпространените мюсюлмански имена при новородените през 2015 г. са Емир (137) и Мерт (111) при момчетата, а при момичетата - Елиф (153) и Мелек (74).

Биологически факт от последните десетилетия е, че всяка година се раждат повече момчета отколкото момичета. През 2015 г. в България броят на живородените деца е 65 950, като момчетата (34 069) са с 2 188 повече от момичетата (31 881), или на 1 000 родени момчета се падат 936 момичета.

През последните 55 години "най-момичешките" години са 1994 и 2009, когато на 1 000 момчета се падат 960 момичета, а "най-момчешката" е 1970 - на 1 000 момчета се падат 932 момичета.

Според данните на НСИ в края на 2015 г. децата на възраст до 15 години, които живеят в България, са 998 206 - 513 597 момчета и 484 609 момичета, което представлява 14% от населението на страната.

С тези данни България се нарежда на едно от последните места сред 28-те държави - членки на ЕС, с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението. Делът на най- младото население в ЕС-28 е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.2%) и Италия (13.8%), а най-висок - в Ирландия (22.1%) и Франция (18.6%).

През 2015 г. за деца и юноши са издадени 837 заглавия - книги и брошури с тираж 1 002 хил., което е с 510 заглавия повече в сравнение с 2010 година. По жанр най-много са издадените романи (154), като 147 са преводни.

През 2015 г. за деца и младежи са издадени 6 вестника и 35 списания (вкл. комикси и рисувани издания) с годишен тираж съответно 39 хил. и 1 481 хиляди.

През последните пет години обаче се забелязва тенденция на намаление на излъчените радиопредавания за деца и юноши. През 2015 г. радиооператорите (84 радиа и радиомрежи) са излъчили 6 096 часа детско-младежки радиопредавания, което е с 10 526 по-малко в сравнение с 2010 година (16 622 часа).

Намаляват и излъчваните телевизионни предавания за деца и младежи. От 116 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора са излъчени програми с обща продължителност 731 207 часа, от които детските предавания са 14 724 часа, а младежките - 3 613 часа.

През 2015 г. броят на музеите, които предлагат поне една специализирана музейна програма за децата в училище обаче нараства на 126 спрямо 2010 г., когато музеите, предлагащи програми за децата, са били 97.