Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център (НКОЦ) с цел да подобри координацията на дейностите си на национално и регионално ниво. Той се намира в Учебно-логистичния център в Лозен, а като част от него е въведена и софтуерна система за управление и мониторинг при кризисни ситуации в реално време.

Трите основни функции на НКОЦ, гарантиращи възможно най-ефективна реакция в отговор на евентуални бедствия, аварии и катастрофи, са организация, информация и техническа експертиза. Центърът ще координира и специализираната подготовка за реакция при кризи, която ще включва планиране, тренировки, упражнения, както и дейности свързани с оценка, реагиране и възстановяване. Така ще може да бъде разработена и методология за обучение на различни целеви групи.

Кризисният център ще служи като централизирано звено за координация и реакция при кризи, поддържайки система за управление на информацията в реално време. Така информационният поток към организацията и към обществеността ще е навременен, оперативен и актуален, което е предпоставка и за по-ефективна стандартизация и визуализация на данни.

Центърът бе открит от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и от генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. На церемонията по откриването присъства и гл. комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН.