Според проучване на Геофизичния институт на БАН, площадката на АЕЦ "Белене" се намира в най-спокойните в сеизмично отношение области  от територията на България.

Това се казва в съобщение до медиите, разпространено от Националната електрическа компания.

Заключението е направено от екип на института в след обработката на данни от локалната сеизмологична наблюдателна мрежа (ЛСНМ) в Белене за периода от 1 ноември 2006 г. до 31 октомври 2007 г.

В изследването са включени и данните от станциите на Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация (НОТССИ), включително от двете локални мрежи около АЕЦ „Козлодуй" и Провадия.

Анализирано е пространствено-времевото разпределение на сеизмичността в 150-километров регион около площадката на централата. Избраният регион е в съответствие с изискванията на МААЕ, като обхваща най-близките земетръсни зони, влияещи върху сеизмичния риск за площадката на АЕЦ "Белене".

Липсата както на съвременна, така и на историческа сеизмичност с магнитуд по-голям или равен на 4.0 по скала на Медведев, Шпонхоер и Карник според съобщението показва, че районът е сред най-малко застрашените от земетресения.  

Проучванията на Геофизичния институт сочат, че районът с радиус от 30 км около площадката на АЕЦ "Белене" се характеризира с отсъствие на сеизмична активност.  

Не са реализирани земетресения на разстояния по-близки от 55 км до площадката на централата.

В съобщението на НЕК се посочва, че през юни 1990 г. в София е организирана експертната мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене".

Експертите на МААЕ са препоръчвали да се проведат изследвания и експертизи в съответствие със съвременните международни стандарти за сеизмична сигурност на площадките на двете АЕЦ.

Една от основните препоръки на МААЕ е изграждане на локална сеизмична наблюдателна мрежа около площадките на двете централи, за да се наблюдава сеизмичната активност в 30-километровата зона около площадката на централата.

През 2000 г. е проведено допълнително проучване за възможности за изграждане на мрежа от наблюдателни сеизмични станции. Като резултат са избрани 13 площадки.

Към сегашния момент локалната мрежа в района на Белене се състои от 3 сеизмични станции - Белцов, Овча могила и Мусалиево.

Припомняме, днес в Брюксел активисти от „Грийн пийс" днес ще се срещнат с представители на Европейската комисия в Брюксел, за да ги убедят да бъде дадено  отрицателно мнение за АЕЦ „Белене", съобщи БНР.

Аргументите на „Грийн пийс" против бъдещата атомна централа са, че се строи в земетръсна зона и че процедурата е непрозрачна.