През декември 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се понижи до рекордно ниво от 6,2%, в рамите на еврозоната достигна 11-годишно дъно от 7,4%, докато в рамките на България безработицата се понижи до ново историческо дъно от 3,7% (най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна). Това съобщиха от БНР.

Според европейската статистика общо 15,475 млн. европейци, от които 12,251 милиона от еврозоната, са били без работа през последния месец на миналата година, като спрямо ноември е отчетено намаляване на безработните в ЕС с 80 хиляди при намаление в рамките на еврозоната с 34 хиляди. Спрямо декември 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал със 747 хиляди, от които 592 хиляди само в рамките на единния валутен блок.

Най-ниска безработица през декември 2019 година беше отново регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,0%), следвана от Германия (3,2%) и Нидерландия (също 3,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 16,6%, но според данни на Евростат за октомври 2019-а) и Испания (13,7% през декември 2019-а).

Рекордно ниските нива на безработицата в Европа продължават да бъдат едни от малкото силно позитивни новини за състоянието на европейската икономика и в комбинация с представените също днес бизнес прочувания на Европейската комисия за еврозоната и за ЕС са предпоставка за по-добър старт на новата година.

През декември общо 3,155 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,1%), като това представлява понижение на младежката безработица със 143 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 14,6%.

Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България през декември 2019-а се понижи от 3,8% до ново рекордно дъно от 3,7% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни), след като година по-рано (през декември 2018) нивото на безработица беше от 4,7%.

Спрямо година по-рано нивото на безработица отбеляза понижение в 21 от държавите членки на ЕС, като най-силен спад беше отчетен в Гърция (от 18,5% до 16,6%), а намаляването на безработицата в България на годишна база от 4,7% до 3,7% отрежда на нашата страна втора позиция по този показател.

През последния месец на миналата година 126 хиляди българи са били без работа спрямо същия брой през ноември и спрямо 157 хиляди година по-рано (през декември 2018-а), като това представлява рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България остана през декември за четвърти пореден месец на ниво от 7,0% и далеч под 10,3% година по-рано, като през последния месец на миналата година без работа са били общо 10 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 10 хиляди през ноември и 15 хиляди година по-рано (през декември 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна останаха през декември 2019-а година за трети пореден месец на ниво от 3,5% и под 4,2% година по-рано, докато безработицата сред мъжете стабилизира на ноемврийското ниво от 3,9% и далеч под ниво от 5,2% в края на 2018-а година.