Националният осигурителен институт (НОИ) предвижда две дати за плащания на парични обезщетения на безработните за месец май.

Освен на обичайната дата в средата на месеца се предвижда и извършване на второ плащане на 30 юни 2020 г.

На 15 юни ще бъдат изплатени обезщетенията на 141 475 лица в размер на малко над 54,25 милиона лева, всички останали правоимащи лица ще си получат сумите в края на месеца. Общият брой на подадените заявления през май тази година. е 30 206. Месец по-рано те бяха над два пъти повече - 68 151, при само 16 908 през март.

НОИ предвижда две дати за плащания на парични обезщетения на безработните

НОИ предвижда две дати за плащания на парични обезщетения на безработните

Парични обезщетения за безработица през март са 16 908

Това е вторият месец поред, в който НОИ определя две дати, на които извършва този вид плащания. През май преводите бяха извършени на 13-о и 29-о число, като общата сума на изплатените средства беше в размер на 60,85 милиона лева за 134 828 лица.