Безработните ще могат да подават унифицирано заявление в бюрото по труда за отпускане на обезщетение за безработица. Такива промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица одобри правителството.

Безработните могат да стартират собствен бизнес чрез бюрата по труда

Безработните могат да стартират собствен бизнес чрез бюрата по труда

От началото на годината от тези опции са се възползвали 114 безработни

Създава се унифицирано заявление, с което всички правоимащи лица по Наредбата заявяват желание за отпускане на парично обезщетение за безработица. Те трябва да  декларират обстоятелства, свързани със спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, или промяна на платежната сметка.