Първото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ), което включва 826 работодатели от пет региона и дванадесет индустриални сектора в страната, показва, че близо една четвърт от компаниите планират да увеличат работната сила през следващите шест месеца. В същото време 6% от бизнеса прогнозира съкращения, 45% ще запази числеността на служителите си, а 26% от организациите не са сигурни относно плановете си за наемане. Така нетният коефициент на заетостта на БКЗ, получен от разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила ,и тези, които прогнозират да я увеличат, е +17% за периода октомври 2021 г.-март 2022 г.

Най-оптимистични планове за наемане на нови служители споделят работодателите от секторите "Информационни технологии", "Производство" и "Аутсорсинг" (съответно +49%, +34% и +31%), докато секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (-7%), "Селско, горско и рибно стопанство" (-2%) и "Добивна промишленост" (-1%) ще предложат най-малко възможности за работа през следващата половин година.

Снимка 549135

Източник: БКЗ

Изследването на коефициента на заетостта на БКЗ показва, че в периода октомври 2021 г. - март 2022 г. работодателите в четири от петте региона планират да наемат нови служители. Кандидатите за работа могат да очакват най-много кариерни възможности в София, където коефициентът на заетостта е +69%, Пловдив (+18%) и Варна (+8%). Работодателите от бургаския регион имат умерени планове за наемане на служители с коефициент на заетостта от +5%, докато Русе е единственият регион, в който заетостта няма да расте (-4%) до края на март следващата година.