Около 38,2 процента от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи европейско проучване. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% - с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.

Тези данни изнесе Националният център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве - 10 октомври. Тази година неговата тема е "Психично здраве на работното място".

Бърнаутът - световната епидемия на XXI век

Бърнаутът - световната епидемия на XXI век

Най-много прегарят работниците във финансовия сектори и докторите

Според европейското проучване 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези, които се връщат на работното си място, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа.

Стресът на работното място се оказва както личен, така и фирмен проблем. Условията, водещи до проблеми със стреса, нарастват в глобален мащаб. Съгласно Рамковата директива на ЕС по здравето и безопасността и националното законодателство стресорите и техните последици са предотвратими и могат да се отрегулират от работещия и неговия работодател.

Рисковете от стрес на работното място възникват при нарушено съответствие между компетентността и възможностите на индивида и трудовите му задължения, при конфликти между личните роли в труда и извън него и при липса на достатъчна степен на контрол върху работата и личния живот, информират още от здравното ведомство.