Близо 60% от фирмите ще раздадат коледни бонуси въпреки пандемията. Това показват данните от анкетно проучване на Българска търговско-промишлена палата във връзка с бонусите по Коледа. Основната причина за получаването на допълнителното стимулиране са както празниците, така и мотивацията на служителите.

Над 14% от фирмите категорично посочват, че основната причина за не раздаването на бонуси са именно негативните последици от COVID-19, а за над 20% лошото финансово състояние не позволява допълнителното стимулиране на служителите. 7% от мениджърите все още не са решили дали ще стимулират допълнително.

Снимка 510271

Източник: Българска търговско-промишлена палата

43% от фирмите посочват, че определят индивидуално допълнителното възнаграждение, според представянето на служителя, а 39% дават еднакъв стимул за всички.

Размерът на бонусите варира, като най-голям дял през тази година заемат стимулите до 200лв. с 36%, следвани от 200 до 500 лв. - 22%. Бонуси над 1000лв. могат да очакват в около 15% от компаниите, които ще възнаградят служителите си.

Снимка 510269

Източник: Българска търговско-промишлена палата

Прави впечатление, обаче, че тези, които ще получат над 1000лв. се увеличават спрямо миналата година, когато делът им е бил едва 7%. В някои случаи бонуса ще е под формата на предметна награда.

За 1/3 от предприятията бонусите ще са по-ниски от миналата година, а за ¼ по-високи.

Снимка 510270

Източник: Българска търговско-промишлена палата