Бивш пощальон представил се за банков служител, влиза в затвора за  6-години и 8 месеца заради присвояване на 190 000 лв.

Осъденият И.М. работил като служител-гише и пощенски раздавач в пощенска станция в с. Горно Дряново към "Български пощи" през 1997 г.

През 2011 г. била прекратена дейността на служителите на Български пощи в пощенските станции по осъществяването на банкова дейност.

Били оформени и приключени касовите и безкасови дневници, а от М. били предадени печатите на банката, компютърната система и броячна машина.

Бившият пощальон не направил нищо да огласи това обстоятелство и продължил да приема суми, представляващи вноски по съществуващи депозити и за откриване на нови такива. При отбелязвания в спестовните книжки и издаването на документи, той се представял като служител на банката. Въпреки че печатът на "Юробанк и Еф Джи България" АД му бил взет, той поставял на банковите документи печат с логото на пощенската станция, като хората не обръщали внимание на тази подробност. По този начин М. причинил на клиентите на банката имотна вреда в размер на 26 595.15 лв.

Фалшиви имейли от името на „Български пощи“ обещават награди срещу лични данни

Фалшиви имейли от името на „Български пощи“ обещават награди срещу лични данни

"Наградата" е мобилен телефон

През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. В жалбите пострадалите заявявали липсващи парични суми от сметките им в "Юробанк и Еф Джи България" АД.

В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция - с. Горно Дряново. Било установено, че вследствие на извършвани различни нарушения, И.М. присвоил общо 189 355.13 лв. от сметките на десетки клиенти на банката. Тази обща сума била отклонена от сметките им за периода от 30.07.2002 г. до 09.06.2011 г. Мъжът извършвал различни неправомерни действия по срочни депозити и по влогови сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период.

Разпореждал се със средствата по сметките на вложителите без тяхно знание и съгласие, извършвал и тегления на средства от депозитите на клиентите, като съставял неистински частни документи.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.