Екипът на Клиниката по медицинска онкология на болница "Сърце и Мозък" - Плевен инициира безплатни консултации за всички пациенти със солидни злокачествени тумори.

Консултациите ще се провеждат всеки вторник и сряда от 13:00 до 15:00 часа след предварително записан час от доц. д-р Наталия Чилингирова и д-р Филип Маринов. Те са насочени към всички пациенти, на които предстои да започнат лечение, лекуват се в момента или желаят второ мнение.

В модерна и високотехнологична среда, съгласно актуалните международни и национални стандарти, се извършва най-съвременно лекарствено лечение на всички видове злокачествени солидни тумори (химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, хормонална терапия и др.).

Екипът на клиниката по Медицинска онкология работи в тясна колаборация с отделението по лъчелечение за постигане на оптимални терапевтични резултати. Болница "Сърце и Мозък" разполага с единствения гама нож в страната и последно поколение линеен ускорител.

Съвместно с останалите клиники и отделения, в това число и генетична лаборатория от последно поколение, лечебното заведение предлага на пациентите безкомпромисен мултидисциплинарен комплексен подход в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. На разположение на пациентите е и опитен психолог.

Консултациите и последващото лечение в болницата са напълно безплатни.

За предварително записване на час за консултация, моля позвънете на телефон 064 678400.