Борис Бонев внесе доклад в Столичния общински съвет за предоставяне на подробен отчет на всички приходи и разходи на "Център за градска мобилност" ЕАД за последните 10 години. Той е изпратил и писмо до председателя на Сметната палата с призив за извършване на нов одит на общинското дружество, което отговаря за градския транспорт и паркирането в София.

Бонев иска пълна и подробна информация за всички приходи от платеното паркиране, глобите и скобите, както и от нередовните пътници в градския транспорт. Докладът задължава и директорът на ЦГМ да предостави пред столичния парламент разработена и утвърдена стратегия за развитие на дружеството и бизнес-задачата за 2019 г. и 2020 г.

Сред аргументите на Бонев за нуждата от повече прозрачност е фактът, че през последните години дружеството умишлено и целенасочено крие обществена информация от гражданите.

Припомняме, че на 18 юни Бонев предложи реформа на платеното паркиране в София.

Целта на предложената от него реформа е да се гарантира повече паркоместа.