Европейската комисия отново ще ни санкционира, този път заради некоректни земеделци, предаде БТВ. От комисията установили, че има разминаване между площите обработваема земя заявени в Разплащателната агенция и в Земеделските служби по райони.

Причината е, че в България има повече обработваема земя, отколкото реално се обработва. Това създава предпоставки някои земеделци да декларират по-големи площи от тези които реално ползват.

Заместник-министърът на земеделието Димитър Пейчев ни увери, че в момента се извършват проверки и виновните ще бъдат наказани.

"Разплащателна агенция е задължена преди да му изплати парите да направи проверка на тези терени. В случай, че земеделският производител наддекларира над земите си ще бъде наказан", инж. Димитър Пейчев, зам.-министър на земеделието и храните.