"Булгаргаз" предлага ново увеличение на цената на природния газ за третото тримесечие, този път "само" с 4,22%.

Припомняме, че синьото гориво поскъпна от 1 април с 30 на сто, което доведе до повишаването в цената на топлоенергията, тока и други стоки.

В съответствие със Закона за енергетиката "Булгаргаз" ЕАД в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие следва да оповести предложението си в средствата за масова информация.

Дружеството уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за третото тримесечие на 2017 г., образувана в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ, е 378,60 лв./ хил. куб.м (без пренос, акциз и ДДС) - увеличение от 15,34 лв. за хил. кубични метра.

Това е покачване с 4,22 % в сравнение с прилаганата през ІІ-ро трим. на 2017 г. цена. Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ през третото тримесечие.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за третото тримесечие ще бъде внесено в КЕВР на 9 юни 2017 година.