От компанията ЧЕЗ не искат да преминават отново от тримесечно към едномесечно отчитане и заплащане на електроенергията.

Това заяви на специална пресконференция регионалният мениджър Любош Павлас.

Аргументите за отказа са, че това би струвало допълнителни разходи и ще върне компанията назад.

Любош Павлас обясни, че не могат да се съобразят с решението на ДКЕВР за преминаване към едномесечно отчитане.

Това по думите му реално може да стане след около половин година.

От края на този месец според решението на държавната комисия, от октомври месец миналата година, компанията трябваше да засича електромерите в северозападна България по стария начин.

Един от основните мотиви на регулатора беше, че в тримесечната система на отчитане няма никакво обществено доверие.

"При въвеждането на всяка нова услуга или процес съществува риск от първоначално недоверие и неразбиране от клиентите. Такъв е случаят и с отчитането на период по-дълъг от един месец, въвеждането на което провокира разпространението на някои твърдения, които не отговарят на истината", отчитат от ЧЕЗ.

Любош Павлас обаче допълва, че през периода няма отчетена грешкав софтуера, нито сериозно разминаване в прогнозните и крайните сметки. От над 270 подадени жалби, само 13 са били основателни.    

От ЧЕЗ са направили преценка на разходите и смятат, че ако отново се премине към такова плащане 3 700 000 лева трябва да се похарчат еднократно за назначаване на 400 допълнителни служители, допълнителен брой коли и корекции в софтуера.

Ще има и 10 700 000 лв. допълнителни ежегодни разходи за заплати на нови служители, разпечатка и разпращане на фактури.

„По-добре е тези 14,5 милиона лева за първата година и по близо 11 милиона лева за всяка следваща година, които ще струва връщането към едномесечно отчитане, да се инвестират в мрежата, а не да се харчат за хартия и заплати на допълнителен брой отчетници.

С парите, които ще бъдат похарчени само през първата година бихме могли да заменим 300 000 електромера с нови или да изградим 3 подстанции", заяви Любош Павлас, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

От дружеството призоват Държавната комисия да преразгледа решението си.

Като решение от своя страна ЧЕЗ предлага допълнителни възможности за своите клиенти.

Още от този месец те ще започнат да получават бланка декларация, в която да определят сами сумите, които искат да плащат за ток.

Ако преценят потребителите могат да посочат, че не искат да плащат равни месечни вноски, а ще се издължават веднъж на три месеца след изпращане на изравнителна сметка.

Като възможности за избори от ЧЕЗ предлагат: да не плащат равни месечни вноски, а само изравнителна веднъж на три месеца; да планират месечната вноска, съобразно потреблението си; да декларират избрана от тях месечна вноска; да избират начина на комуникация с компанията: центрове за обслужване на клиенти, EasyPay, кол център, писма, факс, интернет сайт; да избират начина и мястото на плащане.

От дружеството посочват още, че ще продължат да съгласуват промените с групата за работа с ДКЕВР.