В двумесечен срок прокуратурата с помощта на ДАНС проверява кой и как е решил да ремонтираме двигателите на нашите изтребители МиГ-29 в Полша. Това става ясно от прокурорско постановление, разпространено до медиите.

Софийска градска прокуратура е сезирана от адвокат Ромил Златанов, който се позовава на публикации в медиите. За да се извърши компетентна проверка от прокуратурата са помолили ДАНС в срок от 60 дни, считано от 12 ноември 2015 година, да разнищи случая.

ДАНС и прокуратурата проверяват министър Ненчев

ДАНС и прокуратурата проверяват министър Ненчев

Започнала е и проверка на договора за МиГ-овете ни


"Да се изясни в цялост първопричината, обстоятелствата, условията,процедурата за вземане на решение за ремонт, компетентните органи, реда за това, етапа на същата. За тази цел от МС, МО и други да се изискат съответните относими документи, становища преписки. Да се изясни дали конкретни договори са сключени, с кого, кога, при какви условия, в резултат на чие решение и след каква процедура", се казва в постановлението, което допуска, че може да няма нарушение.

По време на разследването сигналът ще бъде съотнесен към Агенция Държавен финансов контрол (АДФИ), Националната агенция по приходите (НАП), Агенцията за обществени поръчки (АОП). Ако има необходимост от тяхната намеса, това ще бъде докладвано на наблюдаващия прокурор.От прокурорското постановление става ясно, че се иска персонална отговорност - "Да се приложат справки за ръководен състав, длъжностни лица, вземали решения и извършвали значима дейност по случая през разглеждания период, както и за автора на жалбите".

Постановлението е изпратено на ДАНС и от прокуратурата искат да знаят кой се заема със случая. " Ръководителят на съответната структура, да информира писмено СГП на кой персонално е възложена работата по случая, като се посочи и телефон за връзка", се казва в постановлението.

"Преди изпращане на същата, указвам на извършващия орган да докладва лично на наблюдаващия прокурор, целия събран материал в съвкупност и пълнота", гласи прокорорския документ.

Междувременно от пресцентъра на Върховната касационна прокуратура (ВКП) съобщиха, че на 09 октомври 2015 година е постъпил сигнал от гражданин Р.З. В него има твърдения за правонарушения във връзка с предстоящо сключване на договор за ремонта на самолети МиГ. Към сигнала са приложени статии по темата от различни медийни издания. На 10.10.2015г. сигналът е изпратен от ВКП на Специализираната прокуратура.

На 20 октомври 2015г. Спецпрокуратурата е отказала да образува досъдебно производство, тъй като не са били установени данни за извършени престъпления против Републиката. Нямало и престъпления, извършени от организирана престъпна група или друго престъпление от компетентността на специализираната прокуратура.

Доколкото в сигнала са заявени налични данни за извършено престъпление от общ характер от компетентността на Софийска градска прокуратура (СГП), преписката е била изпратена на СГП.

Между 20 октомври и 11 ноември преписката отлежава в дълбоките шкафове на родното обвинение. Ден след като отбелязахме четвърт век от демократичните промени, с постановление на СГП от 11 ноември 2015г. пренасочват документа към ДАНС с искане тя да провери твърденията в сигнала на Р.З.

При запитване от News.bg във Военна прокуратура-София обясниха, че при тях няма подобен сигнал.

От ВКП изрично обясняват, че не са искали да бъде разследвано инициирането, проведените дискусии и последващото предложение за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, в частта му, касаеща изпълнение на задачата Air Policing  над българска територия (даваща право на чужди ВВС да охраняват небето ни, б.р.).

"Всяко разширяване на обхвата на проверката, извършена от ДАНС не представлява задача, поставена от прокуратурата", се казва в обяснението от държавното обвинение.

При запитване от News.bg във Военна прокуратура-София обясниха, че при тях няма подобен сигнал.

Запознати с военната проблематика коментират, че по време на двумесечния срок на проверката е възможно тотално да останем без авиация, годна да осъществява въздушната охрана на страната ни и има опасност това да бъде повод за сключване на скоротечен договор с някоя страна от Алианса, която да ни пази. Преди дни стана ясно, че са водени разговори с Италия.

"Подобно доброволно отстъпление на българското небе е позор за авиацията и за нацията", коментират военни асове.