40 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2021 година. Това реши правителството днес.

По този начин държавата гарантира главниците и лихвите по задълженията на тези, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжката във висшите училища.

Договорените кредити са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

Успехът на студентите се е повишил в онлайн среда

Успехът на студентите се е повишил в онлайн среда

Това мнение изрази Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети