Правителството отпусна нови 1,68 млн. лева за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в Костинброд и Бургас.

На община Костинброд се отпускат 1 381 011 лева за проектиране и строеж на двуетажна детска градина за шест групи в град Костинброд и 275 820 лева за проектиране на детска градина в село Петърч.

На община Бургас се осигуряват 23 858 лева за дейности по строителен надзор, свързани с изграждането на два нови филиала на детски градини в бургаския комплекс "Братя Миладинови" и в квартал "Горно Езерово".

Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите.