Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и изиска предприемане на координирани действия за проучване по случая на побой над ученик от гр. Димитровград, съобщават от пресцентъра на агенцията. ДАЗД изпрати писмо до Дирекция "Социално подпомагане" - Димитровград, и от Районно управление на МВР - Димитровград.

На училището, в което се обучават двете момчета са дадени методически насоки за работа с детето, осъществило агресията, както и за оказване на подкрепа на пострадалото момче и неговото семейство. ДАЗД е предоставила на училищното заведение методически насоки и мерките, които трябва да се предприемат.

И двете момчета до момента нямат други провинения.

Държавната агенция за закрила на детето изтъква, че е непримирима към всеки акт на насилие между и над деца. От агенцията посочват, че отговорността за поведението и реакциите на децата е на възрастните.

Експертите на ДАЗД са в готовност да окажат нужната подкрепа както на пострадалото дете и неговите близки, така и на ангажираните по случая специалисти", коментира д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

ДАЗД апелира при съмнение за опасност от попадане на дете/деца в риск да се потърси консултация или да се подаде сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111.