Говоренето, предупрежденията и алармите за демографската криза у нас не променят нагласите на младите хора по отношение на личните им планове.

Поколението на хората между 14 и 29-годишна възраст у нас си представя да има две деца в живота си. Това отчита в свое проучване "Галъп интернешънъл" като част от проект на Фондация "Фридрих Еберт" за Централна и Източна Европа.

България е изправена пред демографска катастрофа

България е изправена пред демографска катастрофа

Напусналите след 89-та година българи по различни статистики са между 2,7 и 3,5 млн. души

Данните показват, че няма съществена промяна в нагласите спрямо предишното подобно измерване от преди четири години.

Данните в национално представителното проучване показват, че 12% си представят едно дете. 59% искат да имат две деца. Едва 10% - три, а 2% искат четири или повече.

Снимка 359148

Източник: Галъп интернешънъл

На практика почти никой не посочва, че не иска деца. Останалите 17% не знаят или не отговарят.
При тийнейджърите у нас делът на онези, които още не знаят колко деца биха искали да имат в живота си, е една пета, а при тези между 20 и 29 години - около една десета.
Така средният брой деца, които биха желали да имат в живота си младите хора у нас, е 2. Преди 4 години резултатът беше 2.02.

Доходите, а с тях и образованието, населеното място и т.н. - както собствените, така и на родителите - се потвърждават като важни фактори за желания от младите хора брой деца. Младите с по-благоприятна житейска перспектива като че ли не поставят децата толкова високо в предпочитанията си.

Все по-малко и все по-стари българи в България

Все по-малко и все по-стари българи в България

Средната възраст на българина чукна 43.6 години

И тук няма съществена разлика спрямо предходни години, посочват експертите от "Галъп интернешънъл", според които е явно, че в последните няколко години - в които все по-активно се говори за демографските проблеми у нас - не е настъпила съществена промяна в представите, плановете и мечтите на хората в основната детеродна възраст.

Този тип процеси, разбира се, са много бавни и след няколко години следва да бъде направено още едно замерване.