Дигитализацията на Столична община не се движи с нужната скорост. Това смятат групата на Демократична България. В тази връзка те предлагат три ключови аспекта, които според тях ще бъдат решаващи за успешното реализиране на плана за действие.

Първото предложение е да се повиши капацитета на общината за управление на проекти и дейности, както на местно, така и на национално ниво, този проблем се е затвърдил като основна пречка пред качественото изграждане на електронно управление и провеждане на дигитални политики. Необходимо е насочено усилие, за да бъде повишен този капацитет, смятат те.

Регистрова реформа - без бързо създаване на основополагащи принципи за изграждане, надграждане и поддържане на масиви от данни (под формата на регистри или по друг начин), всяка новоизградена система рискува да повтори грешките на десетките преди нея, които не позволяват свързаност, не събират достатъчно данни в структуриран вид и водят до дублирана и неактуална информация.

БСК: Все повече изостава дигитализацията в страната

БСК: Все повече изостава дигитализацията в страната

Румъния е след нас, но това едва ли е утеха

Електронна идентификация - поради огромното забавяне в изграждането на Националната схема за електронна идентификация, Столична община е длъжна да действа креативно и да предостави средство, с което гражданите да могат да позлват електронни услуги по достатъчно лесен, гъвкав и сигурен начин. Без такова средство електронните услуги ще останат достъпни само за група силно мотивирани ентусиасти, предлагат те.

Отбелязваме, че политиката на Столична община за дигитализация не се движи с нужната скорост. Призоваваме това да се промени, защото първата година от мандата изтича съвсем скоро, а гражданите очакват резултати както по стратегическите инициативи, така и по конкретните системи, заявяват в позицията си групата на Демократична България.