Днешният 29 април се отбелязва като Европейски ден на солидарност между поколенията.

От 2008 г. по предложение на Словенското председателство Европейския съвет прие този ден, за да насочи общественото внимание към нуждата от промяна в политиките за възрастните хора в Европейски съюз.

Солидарността между поколенията има ключова роля за развитието на по-справедливи и устойчиви системи в отговор на икономическите и социални предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз днес.

Осъзната е необходимостта от действия за по-справедливо разпределение на ресурсите, отговорностите и участието за развитие на добро сътрудничество между поколенията във всички социални и икономически сфери.

В рамките на кампанията Фондация Лале организира две събития в София.

Дискусия на тема „Солидарност между поколенията" ще се състои от 10 ч. в зала „Десислава", Гранд хотел „България" и ще събере представители на десетки граждански организации от страната, министерства, агенции и общини.

На 30 април от 12.30 се организира състезание по танци „Да поиграем заедно". Във видео-залата на 164 гимназия с преподаване на испански език, ул. Султан тепе №1, 20 ученици и 20 възрастни от клуба за възрастни интелектуалци ще се забавляват заедно с игрите на новото поколение.

Прояви по повод Деня на солидарността се организират и в Благоевград, Варна, Велинград, Враца, Гоце Делчев, Добрич, Кърджали, Нови Пазар, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Шумен и други градове.