Държавен фонд "Земеделие" изплати над 70 млн. лева по мярката COVID 1. Подпомагане получиха близо 30 хиляди земеделци, кандидатствали по мярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите "Растениевъдство", "Животновъдство" и "Пчеларство".

Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали чрез инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020 г., ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки. Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от 7000 евро.

ДФЗ провери доматите и краставиците на 7500 земеделци

ДФЗ провери доматите и краставиците на 7500 земеделци

Проверките са извършени в рамките на два месеца и половина

Плащанията за кандидатите по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" ще бъдат извършени, след приключване на административните проверки на данните в заявленията. Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици).