Двайсет и девет нередности по предприсъединителните програми е докладвала през 2006 г. България пред Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/, съобщиха от пресцентъра на МС.

Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО /АФКОС/.

Една от тях е по програма ИСПА, 10 - по ФАР, и 18 - по САПАРД.

НС "Полиция" и ГД "БОП" на МВР през 2006 г. са работили по 11 случая на измами, свързани с европейски средства. В три от случаите по САПАРД е установено неправомерно усвояване на средства над 18 млн. лв. НС "Полиция" и ГД "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" на МВР са извършили предварителни проверки по 22 случая. В резултат на това са образувани 8 следствени дела и 5 дознания. Пет от случаите са за неправомерно усвояване на средства по САПАРД. Нанесените щети са за повече от 2,2 млн. лв.

Докладът за дейността на АФКОС през 2006 г. съдържа информация за проверките, извършени от Агенция "Митници" и Агенцията за финансово разузнаване.

Посочено е, че в сектор "Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС" към Върховната касационна прокуратура са взети на специален отчет досъдебните производства, по които предмет на разследване са деяния, увреждащи финансовата система на ЕС.

До края на 2006 г. те са общо 22. От тях едно е приключило със споразумение, по 5 са внесени обвинителни актове, едно е прекратено, едно е спряно и по 12 - разследването продължава. От общия брой дела 11 са за престъпни посегателства върху средства по програма САПАРД, 8 - по ФАР, и 3 - други.

Приоритетите в плана за 2007 г. са засилване на координацията в България между всички институции и дейности, свързани със защитата на финансовите интереси на общността, с укрепване на сътрудничеството и подобряване накъв статут.