Допълва се правилникът за издаване на български лични карти. Това стана с приетото от правителството изменение и допълнение на Правилника за издаване на български документи за самоличност се прецизират правилата за признаване на телковите решения.

Извиват се опашки в София заради подновяването на лични документи

Извиват се опашки в София заради подновяването на лични документи

МВР обявиха, че преди епидемията са получавали средно по 13 000 заявления на ден

По този начин се постига намаляването на административната и финансовата тежест на лица, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК.