От днес се разширява дейността на домашния социален патронаж с възможност за доставяне на храна и медикаменти на самотноживеещи възрастни хора. Заявката ще се заплаща в момента на доставка от заявителя.

В тази дейност се включват служители на община Благоевград и БЧК, които са обучени, съобщи БНТ.

Щабът се намира в сградата на информационният център при зала "22 септември". Той работи от 08:00 часа до 20:00 часа с разкрита телефонна линия за обаждания 073/88 44 61, включително събота и неделя.