92-ма български граждани, от които 70 момчета и 22 момичетата, са се записали за доброволна военна служба през есенния сезон.

Това е вторият курс „Начална военна подготовка”, който се провежда и от Военното министерство отчитат двойно увеличение на желаещите.

Курсът ще започне на 10 октомври и ще се проведе в Единен център за начална военна подготовка – военно формирование 22160 в град Плевен.
Приетите за обучение кандидати сключват договори като за времето на провеждането му се осигурява настаняване, изхранване, униформа, безплатно медицинско обслужване, застраховка.

Заради увеличения наплив се налага разпределението на две групи за периодите 10-28 октомври и 7-25 ноември.

До тази година за курсовете по начална военна подготовка кандидатстваха само студенти. Вече всички български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната.

Обучението по начална военна подготовка за български граждани завършва с полагане на изпити по учебната програма на съответния курс и военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център.
На успешно завършилите обучението български граждани се издава свидетелство/удостоверение, връчва им се значка „Начална военна подготовка“ и им се присвоява военно звание „редник”, след което се вписват на военен отчет.

Информация за предстоящите курсове по начална военна подготовка има на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели и офисите за военен отчет в общините/районите). Курсовете за начална военна подготовка се обявяват ежегодно със заповед на министъра на отбраната в Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка.