Единният портал за електронно правосъдие ще заработи до дни, обяви представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, съобщи БНР.

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви, че с осигуреното финансиране по Плана след въвеждането на дигитализацията по всяко време гражданите и бизнеса ще могат да следят движението на делото и да проследяват всяко евентуално забавяне на процедурите и сроковете.

Омбудсманът: Бавното правосъдие на практика е отказ от правосъдие

Омбудсманът: Бавното правосъдие на практика е отказ от правосъдие

Тя посочва още, че дефицитът от липсата на електронно правосъдие е особено видим

Това неминуемо ще доведе до прозрачност. Предвиждаме също така възможността по електронен път, от всяка точка на страната да може да бъде подадено например заявление или искова молба, добави тя.