Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до парламентарната комисия по вътрешна сигурност във връзка с промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В него се предвижда при усложнена епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт да отлагат дела до един месец. Също така се предлага по време на епидемичната обстановка всички съобщения и призовки да се връчват на посочен от страната електронен адрес, включително провеждане на съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка.

Доц. Ковачева е категорична, че е необходимо в най-кратък срок да бъдат гласувани и приети нормативните текстове от ЗИД на ГПК, регламентиращи видеоконференцията при разглеждане на граждански, наказателни и административни дела.

Тя посочва още, че дефицитът от липсата на електронно правосъдие е особено видим в ситуацията, в която административните ръководители на органи на съдебната власт получават законова възможност да отсрочват дела, макар и за не повече от 30 дни, и съдилищата на практика могат да спрат работа и така на българските граждани да бъде отказан достъп до правосъдие, защото "бавното правосъдие е на практика отказ от правосъдие".

Съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината

Съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината

Това реши Съдийската колегия към ВСС

Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на всяко общество, категорична е Ковачева и настоява да се въведат алтернативни възможности за достъп до правосъдие в разумен срок, било чрез ползване на електронното правосъдие, там където го има, било чрез дежурни съдии или други подходящи мерки.

Припомняме, че вчера с осем на три гласа Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи предложението на депутати от ГЕРБ Красимир Ципов за съдебна ваканция от 15-и ноември до края на годината. Причината затова бе ежедневно нарастващия брой на заразени или карантинирани заради Covid-19.

Адвокати протестират срещу съдебната ваканция

Адвокати протестират срещу съдебната ваканция

Според тях не са налице основания да се прекъсва съдебния процес

Вчера стана ясно, че 8% от административните съдии са с COVID-19. Toва са общо 64 души.

Днес адвокати излязоха на протестират срещу съдебната ваканция.

Тя считат, че тази мярка е преждевременна и непропорционална, поради строгите мерки за безопасност в съдилищата, с които магистратите и съдебните служители са сериозно защитени от физически контакт помежду си.