За майките, които искат да работят, но не са успели да запишат детето си на ясла, остава вариантът да кандидатстват по Програмата в подкрепа на майчинството.

Тя започна в началото на миналата година. Оказа се обаче, че майките все още не знаят как и кога могат да се възползват от нея.
Едва 600 жени са се включили в програмата, съобщават от Държавната агенция по заетостта, цитирани от Нова Телевизия.

Идеята на програмата за майчинството е майки, които са родили наскоро, но искат да работят, да предоставят парите, с които държавата ги обезщетява през първите две години след раждането на безработна жена.

„Реално, тази майка се отказва от това обезщетение и то се трансформира във вид на трудово възнаграждение на наетото от нея избрано лице да полага грижите по отглеждане на детето", обяснява Албена Пиналска, гл.експерт в Държавна агенция по заетостта.

Срокът, в който детегледачката може да се грижи за детето, е три години.
Доскоро програмата важеше до втората година на детето.

За да се възползвате от тази възможност, трябва да подадете писмено заявление в Районната дирекция за Социално подпомагане и да предоставите удостоверение, че имате право на обезщетение. То се издава или от съответното подразделение на Националния осигурителен институт, или от настоящия работодател.

 А ако се включвате в програмата след като детето ви е навършило две години, трябва да изготвите служебна бележка от работодателя за трудовият ви статус към момента.

„Ако майката е набавила всички изискващи се документи, процедурата по назначаване на безработно лице, което да започне да се грижи за отглеждане на малкото дете е съвсем кратка- в рамките на един два дни", допълва Пиналска.

С програмата ще се осигури работа на около 1200 детегледачки.