Екоинспекцията провери сигнал за позеленяла вода в язовир "Бели Лом" край Разград. Проверката е направена след сигнал на гражданин на града, съобщи РИОСВ-Русе.

По време на проверката е установено, че в района няма промишлени източници, които да запушват отпадъчни води във водния обект.

Експертите са установили на място, че по брега се забелязват минимални следи от оцветяване.

Изяснено е още, че водният обем на язовира е намалял, а притоците са пресъхнали и в "чашата" му не постъпва свежа вода.

Според експертите оцветяването се дължи на естествени процеси на загниване на микроорганизми, характерни за летния сезон, при които се отделя зелен пигмент и специфична миризма.