Три овце с положителни проби за бруцелоза от огнището в село Вуково са били умъртвени по хуманен начин, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. След това животните са били предадени в предприятие за обезвреждане на странични животински продукти.

Междувременно на заседание на Областната епизоотична комисия в Кюстендил докладваха за мерките, взети във връзка с огнището на бруцелоза по овцете и козите в с. Вуково, община Бобошево.

За предотвратяване по-нататъшното разпространение на заболяването се забранява придвижването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни от и към животновъдните обекти във Вуково, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане при гарантиране на здравния им статус.

На ветеринарните лекари е разпоредено да извършат инвентаризация на всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни на територията на Ообластната дирекция за безопасност на храните и отразяване във ВетИС. Освен това те трябва да извършат серологично изследване на всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни, отглеждани в село Вуково.

От агенцията уверяват, че при всички нови случаи на положителни проби за бруцелоза животните ще бъдат умъртвени по хуманен начин, като труповете им ще бъдат унищожени чрез загробване на място или в предприятие за обезвреждане на странични животински продукти.

Полицията ще проучи връзките на инфектирания обект с други обекти в страната. От стопанката на обекта ще бъде търсена законова отговорност.

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че заболяването бруцелоза е изключително опасно за хората - при предишния констатиран случай в град Рила заболяха над 40 души. БАБХ призовава населението да не купува мляко, месо и животни без ветеринарно-медицински гаранции за безопасност, а закупуваното за лична консумация сурово мляко да се използва след сваряване.