Причини да загиват около 140 души всяка година е липсата на маркировка, твърдят експерти от ИПБ. Според тях това е признание за наличието на дефицити в пътната обстановка.

Липсата на маркировка дезориентира шофьорите и е причина шофьорите в България да допускат по-често грешки, отколкото в другите европейски страни. Недостатъчната светлоотразителност на пътната маркировка създава предпоставки шофьорите да се уморяват по-бързо и по този начин да допускат по-често грешки, добавят още те.

Проверка на експертите на ИПБ със специализиран уред - рефлектометър показа, че повече от 90% от маркировката не отговаря на изискванията за светлоотразителност. Фиксацията на политици и "експерти" само върху законодателни промени, касаещи водачите употребили алкохол или наркотици, и то само след тежък случай на ПТП, няма да доведе до необходимата промяна на пътната среда и до предотвратяване на тежки ПТП.

Над 40 000 нарушения за превишена скорост отчете КАТ

Над 40 000 нарушения за превишена скорост отчете КАТ

Над 25 хиляди от тях са в населени места

Изследването на ИПБ показва, че са необходими 50 млн. лева за полагане на маркировка по автомагистралите и първи клас пътища, а ефектът от това ще бъде между 40-60 загинали по-малко на годишна база.

В анализа на институтът за пътна безопасност също така показва, че има спад със 7% на издадените наказателни постановления на водачи, употребили алкохол или наркотици за периода 01 януари-18 май 2020 г. спрямо същия период за 2019 г. В същото време обаче броят на участвали водачи в леки ПТП с концентрация на алкохол над 0,5 % се увеличил с 16% , а след употреба на наркотици- с +25%.

Отнеха книжката на мъж, карал със 153 км/ч във Велико Търново

Отнеха книжката на мъж, карал със 153 км/ч във Велико Търново

Повече от 3000 нарушения на скоростта са установени в областта

От тези данни може да направим изводът, че контролът е занижен и констатираните случаи основно са след извършването на леко ПТП. Загиналите при ПТП с водач, употребил алкохол или наркотици за изследвания период, са 5% от всички загинали за същия период.