Подготвят се промени в осиновяването на деца. Това съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето. 

До 30 май очакваме да бъдат разработени нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване, обяви председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Тя направи изявлеието при откриването на Националния съвет за закрила на детето, който се проведе днес и се председателства от нея.

Те се изготвят от междуведомствена група под ръководството на Агенцията. Нови насоки ще има за приемните семейства, за социалните работници от дирекциите "Социално подпомагане" и за акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване, каза д-р Лилова.

Приоритетните задачи са записани и в одобрената от Министерския съвет Национална програма за закрила на детето. Акцент се поставя върху продължаването процеса на деинституционализация, както и върху мерките на защита на децата в интернет пространството и здравословното хранене. В момента се прави анализ за мястото на резидентните грижи в мерките за закрила, както и мерки за подобряването им от Постоянната експертна група.

Предизвикателствата са свързани с осъвременяване на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Предвижда се промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. 

Бяха изнесени и данни за издадените лицензи. От 1 януари до 30 април 2018 г. са издадени 36 лицензи за предоставяне на социални услуги за деца, 9 от които са за иновативни такива. Активните лицензи към 3 април 2018 г. са 310 броя за 347 социални услуги за деца.