Община Стара Загора създаде дигитален регистър на растителността. Той включва близо 10 000 дървесни екземпляри. Регистърът показва видът на дървото. При отбелязване на конкретния екземпляр в системата автоматично излиза цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст.

Чрез регистъра на растителността в Стара Загора, гражданите могат да подават сигнали за изсъхнали клони или забелязано гниене на конкретно дърво. Те трябва да се локализират и да посочат в какво се състои проблемът. Това съобщи Марияна Друмева, младши експерт в отдел "Устройство на територията" в Община Стара Загора. Тя допълни, че подаденият сигнал ще бъде получаван веднага от ресорните специалисти в местната администрация и ще бъде обработван веднага.

За дървета, засипани с теракол на столичната ул. "Петър Парчевич", алармираха граждани

За дървета, засипани с теракол на столичната ул. "Петър Парчевич", алармираха граждани

Що за идиот би го направил, освен човек, който иска да убие дървото, пита кметът Трайков

Процесът по паспортизацията на дървесните видове в Община Стара Загора започна през 2007 година и продължава и в момента. По този начин регистърът ще бъде обновяван постоянно, увериха експертите. Очаква се в началото на следващата година да бъдат нанесени дървестните видове от емблематичния парк "М.М. Кусев" (Аязмото), уточни Друмева.