Социалните работници, терапевтите, арт-терапевтите, психолозите и логопедите дневните центрове вече ще предоставят услуги по домовете, но през интернет.

Вече се изготвя план за алтернативен подход по заповед на Агенцията за социално подмятане, насочена към Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Дневните центрове (ДЦ) и Центровете за обществена подкрепа (ЦОП).

Тези центрове ще предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща по време на извънредното положение.

Ще се изготвят и опростени планове със задачи. Задачите за децата по седмичния план ще бъдат намалени, като могат да бъдат например запознаване с букви, цифри, форми, растения, животни, цветове, арт-задачи с педагогически характер и други. Психолозите и логопедите от центровете също ще провеждат консултации чрез онлайн сесии по скайп и вайбър.

Държавната агенция за закрила на детето също открива специална рубрика за консултации. Онлайн услугата ще се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват, наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса.

Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.