От въвеждането на извънредното положение в страната на 13 март до момента от Инспекцията по труда в Ловеч са извършили почти 380 проверки с акцент върху действията на работодателите за създаване на организация за намаляване на риска от разпространение на COVID-19 на работните места. Проверени са предприятия от почти всички икономически дейности, съобщи БНР.

Данните показват, че само около 4% от персонала в проверените предприятия не е запознат с мерките, предприети за превенция на разпространението на заразата.

Инспекция по труда установи общо 1247 нарушения за 3 месеца

Инспекция по труда установи общо 1247 нарушения за 3 месеца

Работодателят е длъжен да сключи писмен трудов договор и да го регистрира в НАП

Общият брой на нарушенията, свързани с противоепидемичните мерки, установени от ДИТ Ловеч, са 354. За отстраняването им са издадени съответните задължителни предписания и е съставен е само един акт за установено административно нарушение заради неизползване на предпазни маски.