Инспекция по труда установи общо 1247 нарушения за 3 месеца. По отношение на нарушенията, свързани с изпълнение на трудовите правоотношения, най-много са по работното време - 134 бр. и по заплащането на труда - 128 бр. Случаите на работа без трудов договор са 21 бр. По отношение на безопасността на труда най-често установяваното нарушение е свързано с липсата на задължителните инструктажи - 201 бр.

Тези данни бяха представени във връзка с проверката на Инспекция по труда. ИА ГИТ напомня на работещите, че не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор. Наетите трябва да получат, преди реалното започване на работа, копие от уведомлението за регистрирането на трудовия договор в НАП, както и длъжностна характеристика, поясняват те.

Непредоставянето на тези документи е сигнал, че е възможна злоупотреба с трудовите права на наетите. В същото време, ако работещите не бъдат установени на работните им места при проверка, Инспекцията по труда не може да упражни правомощието си да обяви трудово правоотношение.

Контролните органи на Агенцията не могат също така да задължат работодателя да изплати трудово възнаграждение за положен труд през периода, в който работникът или служителят е работил без трудов договор, допълват от инспекцията.

Работодателят е длъжен да сключи писмен трудов договор и да го регистрира в НАП дори когато желае да изпита качествата на работника. При сезонната заетост е честа практика сигналите за работа без трудов договор да се подават именно след напускане на работните места, най-често поради факта, че работодателят не е изплатил последното възнаграждение.

Други често подавани сигнали, свързани с нарушения в рамките на сезонната заетост, са за неизплатени суми, договорени устно, за размера на които събирането на безспорни доказателства е силно затруднено поради липсата на официална документация за плащанията.

ИА ГИТ обръщат специално внимание на наетите непълнолетни, за които често работата през лятото е първо работно място, че не следва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор дори когато работодателят твърди, че са на обучение и не е нужно сключването на такъв.

В този случай договор също следва да бъде подписан, като в Кодекса на труда са регламентирани договори за ученичество и за стажуване. Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа, за което трябва да получат минимум минималната работна заплата. Полагането на извънреден и нощен труд за тях е забранено.

От началото на годината до края на м. юли Инспекцията по труда е дала дадени 3188 бр. разрешения за работа на непълнолетни, от които 69 бр. са за ненавършили 16 г. За сравнение през 2019 г. за същия период разрешенията са били 7431 бр.