Прокуратурата поиска по делото САПАРД да бъдат разпитани свидетели от Германия през видеоконферентна връзка или чрез делегация, тъй като при предявяването на искането прокурорът не разполагаше с въпросите за германските свидетели.

При възобновяването на делото, след дадената от съда почивка, въпросите бяха представени на страните.

От страна на защитата бе поискано съдът да остави искането на прокуратурата без уважение.

Въпросите се отнасят само до т.нар. предикатно престъпление, при което се провежда друго висящо производство, изтъкнаха от защитата.

Адвокатите посочиха, че същите въпроси са зададени по линия на международна правна помощ и обърнаха внимание на съда, че според НПК е недопустимо разглеждане на едно престъпление с две отделни наказателни производства.

Допускайки тези въпроси ще попаднете в тази хипотеза, изтъкнаха от защитата и отбелязаха още, че прокуратурата е имала повече от 3г. да си зададе въпросите.

Съдът отново даде почивка преди да се произнесе, като преди това бяха приети становища на вещи лица по счетоводни въпроси.