Публикацията за предстоящото избиране на Светослав Гаврийски и Виктор Йоцов в Надзорния съвет се оказа, че изисква някои уточнения. БНБ е дала одобрение това да се случи, като то е поискано от самата банка. Такава е нормативната процедура, определяща реда за избора и назначението не само на членовете на надзорните съвети, но и на тези на управителните съвети, на съветите на директорите и на изпълнителните директори на всички банки.

Същата тази процедура предвижда след получаването на това одобрение общото събрание на акционерите на банката да гласува въпросните кандидатури за членове на надзорния съвет. Това общо събрание на ОББ предстои да бъде проведено. След което изборът на нови надзорници отново трябва да бъде потвърден от БНБ.

Светослав Гаврийски става член на Надзорния съвет на ОББ

Светослав Гаврийски става член на Надзорния съвет на ОББ

Виктор Йоцов е другият одобрен от БНБ