Избраха Геновева Тишева за член на Комисията на Организацията на обединените нации за премахване на дискриминацията срещу жените.

Българката бе избрана с гласовете на общи 148 държави като за влизане в Комитета бяха необходими 93 гласа.

На гласуването в Ню Йорк Тишева бе класирана на 4 от общо 12 свободни позиции.

Българското предложение в лицето на Тишева бе класирано след усилена работа на българското външно министерство и дипломатическите представителства на страната ни.

Геновева Тишева е възпитаник на Софийски Университет, тя има специализация с Страсбург, Хага и Торино и владее 4 езика. Участвала е в изработването на Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за борба с трафика на хора.